Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 150 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.