Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Tez Yazan öğrencinin, toplam 70 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders ve bir Tez Semineri (10 AKTS) dersi ile tez çalışmasını (40 AKTS) başarmış olması gerekmektedir. Tez yazan ve yazmayan öğrencilerin aldığı tüm derslerden en az C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.