Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Makine Mühendisliği Doktora Programı (Lisans Derecesine Dayalı)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm dersleri ile seminerini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması, aldığı tüm derslerden en az Y, C+ ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.