Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Hemşirelik Doktora Programı

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması ve tez çalışmasını başarı ile bitirmiş olması gerekmektedir.