Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak ve 125 AKTS?i tamamlamak koşuluyla, en az yedi farklı ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekmektedir.