Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Öğrencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, enstitünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda kopyası ile enstitü tarafından belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, ilgili enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.