Anasayfa  »  Fen Edebiyat Fakültesi »  Psikoloji Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1, F2 ya da Z notunun olmaması gerekir. Öğrencinin başarması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az üç farklı psikoloji alt alanından seçilmesi ve hepsinin PSK kodlu olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, öğrenci Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden bir seçmeli dersi başarmış olmalıdır. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.