Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Siyaset Bilimi Doktora Programı (Lisans Derecesine Dayalı)

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; 5 zorunlu ve 10 seçmeli olmak üzere toplam 15 ders ile Siyaset Bilimi Semineri, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Adayların derslerini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girmesi, bu sınavı başaran adayların tez önerisinin kabul edilmesi gerekmektedir.