Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Eğitimi Doktora Programı

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı; 5 zorunlu ve 4 seçmeli olmak üzere toplam 9 ders ile Seminer dersinden, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Adayların derslerini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girmesi, bu sınavı başaran adayların tez önerisinin kabul edilmesi gerekmektedir.