Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders, bir dönem projesi (20 AKTS) çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az Y, C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.