Anasayfa  »  Eğitim Fakültesi »  Sınıf Öğretmenliği Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, Y, Z, E ve T notunun olmaması gerekir. Bu bölümdeki programlarda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.