Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Film Tasarımı Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programda yer alan ve yükümlü olduğu tüm dersleri başarmış olması, F1, F2, E yada Z notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 240 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamayı sağlaması gerekmektedir.