Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin, yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmamak ve en az 90 AKTS?i tamamlamak koşuluyla, en az on dersten, bir seminer dersinden ve dönem projesi çalışmasından oluşur. Öğrencinin toplam 90 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile en az 10 ders ile 20 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile dönem projesini başarmış olması ve aldığı derslerden en az C veya bunun üzerinde not alması gerekmektedir.
Dönem projesinin Akademik Kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Dönem sonunda danışmana sunulur. Dönem projesi başarılı bulunan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olur.
İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra, öğrencinin dosyası Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen; yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans diploması verilir. Diplomada öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki kök hücre ve rejeneratif tıp programının adı ve derecesi belirtilir. Diplomalar, Müdür ve Rektörün imzasını taşır.