Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.