Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Uzaktan Öğretim)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2,ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Danışmanının denetiminde bir proje hazırlamış olması gerekir.