Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Mezuniyet Koşulları

Eğitim Yönetimi doktora programından mezun olabilmek için bu program çerçevesinde en az 240 AKTS ders, seminer ve tez derslerinin (40 AKTS zorunlu ders, 30 AKTS Seçmeli ders ve bunlara ek olarak 20 AKTS seminer, 30 AKTS yeterlik dersi, 120 AKTS lik tez dersleri) başarı ile tamamlamalıdır.Adayların derslerini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girmesi, bu sınavı başaran adayların tez önerisinin kabul edilmesi, tez çalışması ve tez savunmasında başarılı olması gerekmektedir.