Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretimi Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir kredilik yedi alan dersi ile Lisansüstü eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam 122 AKTS kredisinden oluşur.
Yüksek lisans derecesi alabilmek için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler ve ders içerikleri aşağıda verilmektedir.