Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci en az 120 ECTS kredisi alarak mezun olabilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için en az 10 ders (100 ECTS kredisi) ve dönem projesi (20 ECTS kredisi) almak zorunludur. Öğrencinin aldığı tüm derslerden en az C veya üzeri harf notu alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,7 olması gerekmektedir.