Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm seçmeli derslerini, araştırma yöntemleri dersini, projeye giriş ile dönem projesi dersini başarı ile tamamlamış olması, aldığı tüm derslerden en az Y, C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.