Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Elektrik Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini ve semineri ile tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması, aldığı tüm derslerden en az Y, C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.