Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini ve semineri ile tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması,F veya Z notunun olmaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.Programın tamamlanma süresi en çok 6 yarıyıldır.