Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekmektedir.