Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, K ya da Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,70 olması gerekmektedir.