Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans öğrencisinin toplam 120 AKTS kredisinden ve toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on dersi ve kredisiz proje çalışmasını başarmış olması ve aldığı tüm derslerden en az Y, C ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.