Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 120 AKTS ders yükünü ve tez derslerini başarı ile tamamlamakla yükümlüdürler.