Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.70 olması ve doktora tezini başarıyla savunması gerekmektedir.