Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 90 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.