Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin toplam 100 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az 10 ders ile Dönem Projesini (20 AKTS)
başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Öğrencilerin aldığı tüm derslerden en az C ya da bunun
üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.