Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekmektedir.