Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci, yüksek lisans derecesi alabilmek için 8 dersten az olmamak koşulu ile 24 kredilik ders yükünü başarmak zorundadır. Zorunlu derslerin dışında alacağı seçmeli dersler anabilim dalı başkanı ve danışmanı tarafından belirlenir.