Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, F1, F2, Z notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci tezini savunmuş olması gerekir.