Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Halk Sağlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması, en az 90 AKTS kredisini sağlaması ve dönem projesini başarı le tamamlamış olması gereklidir. Öğrenci programı en fazla üç yarıyılda tamamlamalıdır.