Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumlarına kesin kayıt yaptırıp, öğrenim görmüş öğrenciler kredi ve not transferi taleplerinde bulunabilirler. Başvurular Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.