Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, yurt içi veya yurt dışında daha önce öğrenim gördükleri bir yükseköğretim kurumunda aldıkları ve başarılı oldukları derslerin transferini Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 18. maddesine uygun şekilde talep edebilirler. Daha önce alınmış derslerden hangilerinin transfer edileceğine danışmanın uygun görüşü, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir. Transfer isteği, akademik yılın ilk haftası içinde, tüm akademik programı (öğrencinin bütün öğrenim dönemini) kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.