Anasayfa  »  Devlet Konservatuvarı »  Müzik Teorisi Sanat Dalı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Diğer lisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve
yeterlilik açısından programı yürüten Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.