Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, yurt içi veya yurt dışındaki diğer yüksek öğrenim kurumlarından almış oldukları krediler, öğrencinin talebi üzerine, ilgili ana bilim dalının görüşü doğrultusunda, enstitü yönetim kurulu kararıyla, kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.