Anasayfa  »  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi »  Film Tasarımı Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.