Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Kazanılan dereceye bağlı olarak, tamamlanmış ya da tamamlanmamış olsun, edinilen derecenin bir bölümünü oluşturan teorik veya pratik dersler önceki öğrenmenin tanınması için kullanılabilir. Türkiye ya da yurt dışındaki herhangi bir enstitüde ders alan öğrenciler kredi ve derece transferi için başvurabilirler. Bu talepler yönetim kurulu tarafından akademik yılın ilk haftası içinde değerlendirilerek bütün öğrenimi kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karar bağlanır.