Anasayfa  »  Ticari Bilimler Fakültesi »  Muhasebe ve Finans Yönetimi Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce devam edilen programda alınmış olan dersler (kuramsal ya da uygulamalı) yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğünde önceki öğrenme olarak kabul edilebilir. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.