Anasayfa  »  Fen Bilimleri Enstitüsü »  Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye'deki ya da yurt dışındaki diğer kurumlardan ders alan öğrenciler kredi ve not transfer talebinde bulunabilir. Transfer talebinin akademik yılın ilk haftasında yapılması durumunda daha önce alınmış derslerden hangilerinin transfer edileceğine danışmanın uygun görüşü, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir. Transfer talepleri bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.