Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sigortacılık ve Risk Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi ve enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde, bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.