Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarına kesin kayıt yaptıran ve öğrenci kabul şartlarını sağlayan öğrencilerin kredi ve not transfer talepleri Anabilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığının önerisinin alınmasından ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesinden sonra eş değerlik verilebilecek dersleri kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.