Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerin tanınması için kesin kayıt yaptırdıktan sonra Yönetim Kurulu'na başvurmalıdırlar. Başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.