Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Yönetim Organizasyon Doktora Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Herhangi bir enstitünün programından daha önce başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenlerin almış oldukları dersler transfer dersi olarak kabul edilmez.
Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora programına transfer edilmez.
Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunabilmek için, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bulunması ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 olması gerekir.