Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumlarına kesin kayıt yaptırıp, öğrenim
görmüş öğrenciler kredi ve not transferi taleplerinde bulunabilirler. Başvurular Avrupa Birliği ve
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini
kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.