Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Enstitüsü »  Egzersiz ve Sportif Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programına kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar; danışmanın uygun görüşü, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir.