Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Müzik ve Sahne Sanatları Anabilim Dalı Performans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Diğer yüksek lisans programlarında alınmış olan dersler, belgelendirilmeleri ve ders içeriklerinin uygunluk ve yeterlilik açısından programı yürüten Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda kabul edilebilir.