Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Okulöncesi Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Adaylar aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamalıdır:

Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarından mezun olmak,

Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Çocuk Gelişimi lisans programlarından mezun olmak,

Diğer lisans programlarından mezun olan adayların başvuruları, ilgili ana bilim dalı görüşü doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun görüldükleri takdirde bilimsel hazırlık uygulanacaktır.