Anasayfa  »  Eğitim Bilimleri Enstitüsü »  Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencinin daha önce aldığı derslerden muafiyeti konusundaki kararları Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu alır. Muafiyet başvurusu bir kez ve tüm akademik programı kapsayacak şekilde yapılır, Başvuru tekrarlanamaz.