Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Öğretim elemanları yazılı sınavlar, projeler ve sunumlar da dahil olmak üzere çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanabilirler. Ders içi başarı aşağıda belirtilen başarı notları kullanılarak ölçülür. F ve Z notları öğrencinin başarısız olduğunu gösterir. Başarı Notu Katsayı A 4 A- 3.7 B+ 3.3 B 3 B- 2.7 C+ 2.3 C 2

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-